13 CZE 2022

"Matematyka w konkursach algorytmiczno-programistycznych – podstawy" (otwarty web-kurs).

Przypominamy o trwającym web-kursie zatytułowanym "Matematyka w konkursach algorytmiczno-programistycznych – podstawy" (otwarty web-kurs).
Zwracamy uwagę, że ze względu na Boże Ciało dwa ostanie wykłady są przesunięte!
 
Kurs prowadzą:
-dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Uniwersytet Warszawski
-prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
Najbliższe zajęcia dotyczą tak ważnych zagadnień dla algorytmików jak indukcja matematyczna, kombinatoryka i algorytmy grafowe.
 
Tematyka:
-13 czerwca Indukcja matematyczna [PCh]
-14 czerwca: Kombinatoryka dla algorytmików 1 (PCh)
-15 czerwca: Kombinatoryka dla algorytmików 2 (PCh)
-17 czerwca: Rachunek prawdopodobieństwa dla algorytmików (PCh)
-21 czerwca: Algorytmy grafowe (KD)
 
Kurs jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby uporządkować podstawową wiedzę z matematyki na potrzeby prowadzenia kółka algorytmiczno-programistycznych. Mogą w nim wziąć także uczniowie, uczestnicy takich kółek. Nagrania i materiału z kursu są dostępne na stronie projektu https://map.org.pl/wsparcie-nauczycieli.
 
O wykładowcach:
Dr Piotr Chrząstowski-Wachtel należy do grona najlepszych dydaktyków w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uczy przede wszystkim programowania w ujęciu algorytmicznym. Dr Chrząstowski ma także bogate doświadczenie jako nauczyciel informatyki i matematyki w szkole średniej. Uznany popularyzator nauki. Wykładowca na zajęciach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jego wychowankowie zostawali laureatami Olimpiady Informatycznej i Olimpiady Matematycznej. Związany z Olimpiadą Informatyczną od samego początku! Twórca dziesiątek zadań olimpijskich, w których zawsze łączy ciekawe rozumowanie matematyczne z nietrywialnym rozwiązaniem algorytmicznym. W edycjach XXVII – XXIX pełnił rolę lidera reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe, w tym Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.
Prof. dr hab. Krzysztof Diks jest powszechnie cenionym informatykiem, o dużych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Od roku 1980 pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym osiągnął wszystkie szczeble kariery naukowej. Wypromował dziesiątki magistrów i dziesięciu doktorów. Jest współautorem podręcznika akademickiego z algorytmów i struktur danych oraz współautorem zbiorów zadań z zadaniami algorytmiczno-programistycznymi z zawodów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Krzysztof Diks jest związany z Olimpiadą Informatyczną od roku 1994, a od roku 1999 pełni nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej (w tym czasie Polacy dwukrotnie wygrywali Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną).