Kontakt

Fundacja Rozwoju Informatyki

NIP: 522-000-18-37, Regon: 011528095

ul. Topiel 21 lok. 1; 00-342 Warszawa