Kontakt

Fundacja Rozwoju Informatyki

NIP: 522-000-18-37

Regon: 011528095

Adres siedziby
ul. Topiel 21 lok. 1; 00-342 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Nowogrodzka 73; 02-006 Warszawa