Kontakt

KOORDYNATOR ROBOCZY
PROJEKTU MAP:

Tadeusz Kuran

DANE DO FAKTURY:

Fundacja Rozwoju Informatyki

ul. Topiel 21 lok. 1 00-342 Warszawa

NIP 522 000 18 37

Projekt
„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” jest finansowany przez: