Kontakt

Zgłoszenie kandydata do projektu - uczeń

Jeśli jesteś niepełnoletni przed rozpoczęciem wypełniania danych rejestracyjnych musisz uzyskać podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych kandydata do projektu. Dokument do podpisu znajduje się tutaj. W procesie rejestracji będziesz proszony o dołączenie tego dokumentu w formacie PDF lub JPG. Nie rozpoczynaj rejestracji bez posiadania tego dokumentu, bo możesz stracić zapisane dane.

* - pola wymagane