Obozy

W dniach 24-29.01.2020 odbędzie się Obóz ZachPomor dla 20 uczestników ze Szczecina.

W dniach 20-24.01.2020 odbędzie się Obóz Tarnów dla 30 uczestników.

W dniach 17-22.01.2020 odbędzie się Obóz Podlasie dl a50 uczestników.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Bezpłatne koła dla zainteresowanych, pięciodniowy bezpłatny obóz informatyczny, rozgrywki algorytmiczno – programistyczne.

WYKŁADY I WEBINARIA

Organizowane w każdym miesiącu przez przedstawicieli uczelni partnerskich , wykłady poświęcone aktualnym wyzwaniom informatyki. 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, przygotowane specjalne materiały, wsparcie mentora, wynagrodzenie za prowadzenie kół projektowych.

Projekt
„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” jest finansowany przez: