Programy nauczania

lista dokumentów do pobrania

Program kształcenia z informatyki dla kół informatycznych - I rok nauczania

Program nauczania informatyki dla zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania

Praca Konkursowa na program i plan kształcenia z informatyki dla zespołów uczniów (kół) uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania wraz z obudową metodyczną