Wsparcie dla uczniów

Zakres naszych działań skierowanych bezpośrednio do uczniów obejmuje:

  • Koła algorytmiczno-programistyczne. Pogłębiające wiedzę oraz ciekawość ucznia,

  • Stacjonarne obozy naukowe.  Intensywne, wyjazdowe, stacjonarne zajęcia algorytmiczno-programistyczne trwające zwykle od 2 do 5 dni, przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania, prowadzone pod opieką mentorów, nauczycieli i z pomocą wykładowców-asystentów obejmujące praktyczne zajęcia programistyczne i algorytmiczne z elementami grywalizacji, seminaria na tematy związane z zajęciami praktycznymi, wykłady, wszystko wsparte systemem informatycznym umożliwiającym rozwiązywanie i sprawdzanie zadań w czasie rzeczywistym,

  • Turnieje algorytmiczno-programistyczne. Indywidualne i zespołowe turnieje polegające na napisaniu przez uczestników programów dla przygotowanych przez organizatorów zadań algorytmiczno-programistycznych, które są następnie sprawdzane w czasie rzeczywistym. Najlepsze drużyny ze szkół uczestniczących w projekcie na koniec będą walczyć o Mistrzostwo Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym,

  • Wsparcie informatyczne. Uczniom oferujemy możliwość rozwijania swych umiejętności w dogodnym dla nich czasie, dzięki udostępnieniu baz danych z zadaniami oraz możliwości automatycznego sprawdzania rozwiązań w trybie 24/7,

  • Spotkania z mistrzem. Otwarte seminarium (stacjonarne-w wybranej szkole lub zdalne), gdzie prelegentami będą laureaci prestiżowych konkursów algorytmiczno-programistycznych, (zarówno na poziomie krajowym, jak i zagranicznym) z ostatnich 25 lat. Podczas spotkań będzie można porozmawiać z mistrzem na tematu jego sukcesów i ich wpływu na dalszą karierę zawodową/naukową,

  • Mini-kursy. Internetowe kursy dedykowane uczniom szkół ponadpodstawowych, wzbogacających ich wiedzę i umiejętności informatyczne szeroko związane z algorytmiki,

  • Webinaria tematyczne. Webinaria poświęcone zagadnieniom z algorytmiki i programowania przydatne w praktyce konkursowej, ale też poszerzających wiedzę uczniów. Prowadzone przez przedstawicieli uczelni partnerskich (wybitnych studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych), a wyjątkowych przypadkach uczniów mogących pochwalić się sukcesami w konkursach informatycznych,

  • Spotkania z informatyką. Internetowe wykłady popularne poświęcone aktualnym wyzwaniom informatyki, poszerzających wiedzę uczniów poza tematykę projektu,

  • Konkursy rozwojowe. Konkursy typu Bóbr mające na celu rozwój zdolności algorytmicznego rozumowania uczniów, jednak nie wymagające od uczestników znajomości praktycznego programowania,

  • Kadra narodowa. Do kadry zostaną powołani uczestnicy projektu z najlepszymi wynikami w Olimpiadzie Informatycznej, w tym reprezentanci Polski na zawody międzynarodowe. Kadrowicze będą pracować pod opieką specjalnie im dedykowanych trenerów o potwierdzonych osiągnięciach w konkursach informatycznych i doświadczeniu edukacyjnym.