Wsparcie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Bezpłatne koła dla zainteresowanych programowaniem i algorytmiką w wymiarze 8 godz. miesięcznie (średnio).

Dla wszystkich uczestników kółek zostanie zorganizowany pięciodniowy bezpłatny obóz informatyczny

Odbędą się też indywidualne, internetowe rozgrywki algorytmiczno – programistyczne. Będą składać się z dwugodzinnych sparingów raz w miesiącu, z prowadzeniem ciągłego, aktualizowanego rankingu uczestników. Wyróżnienia otrzymają uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki oraz ci, którzy zanotują największe postępy. Będą także losowane koszulki

Będzie można także wystartować w rozgrywkach drużynowych, internetowych zespołowych  rozgrywkach algorytmiczno – programistycznych w stylu ICPC. Składać się będą z trzygodzinnych sparingów raz w miesiącu, z prowadzeniem ciągłego, aktualizowanego rankingu drużyn.

Zawody finałowe. Mistrzostwa w programowaniu zespołowym odbędą się dla pięciu najlepszych zespołów w rankingu i z zapewnionym udziałem jednej, najlepszej drużyny w rankingu z każdego województwa biorącego udział w projekcie. Mistrzostwa zostaną zorganizowane w stylu światowego, prestiżowego konkursu w programowaniu zespołowym ICPC – 1 komputer dla trzyosobowej drużyny, konkurs pięciogodzinny z 7 -10 zadaniami.
Dla trzech najlepszych zespołów z mistrzostw przewidywany jest wyjazd do zaawansowanych technologicznie firm informatycznych, założonych przez byłych olimpijczyków lub firm, w których byli olimpijczycy są zatrudnieni, jak np. deepsense.ai, nomagic.ai, ten square games.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Bezpłatne koła dla zainteresowanych, pięciodniowy bezpłatny obóz informatyczny, rozgrywki algorytmiczno – programistyczne.

WYKŁADY I WEBINARIA

Organizowane w każdym miesiącu przez przedstawicieli uczelni partnerskich , wykłady poświęcone aktualnym wyzwaniom informatyki. 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, przygotowane specjalne materiały, wsparcie mentora, wynagrodzenie za prowadzenie kół projektowych.

Projekt
„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” jest finansowany przez: