Wsparcie dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zakres naszych działań skierowanych bezpośrednio do uczniów obejmuje: