Program kształcenia z informatyki dla kół informatycznych - I rok nauczania

Program I

Autor:
Lech Duraj

Program I - szczegółowy plan

Autor:
Lech Duraj

Program I - zadania

Autor:
Lech Duraj