Program nauczania informatyki dla zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania

Przewidziany na 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne (razem 60 godzin lekcyjnych)

Autor – Małgorzata Piekarska
VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Program I - szczegółowy plan

Autor:
Małgorzata Piekarska

Program I - zadania

Autor:
Małgorzata Piekarska