Program nauczania informatyki dla zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania

Program II

Autor:
Lech Duraj

Program II - szczegółowy plan

Autor:
Lech Duraj

Program II - zadania

Autor:
Lech Duraj