Program nauczania informatyki dla zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania

Przewidziany na 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne (razem 60 godzin lekcyjnych)

Autor – Małgorzata Piekarska
VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Program I - szczegółowy plan

Autor:
Małgorzata Piekarska

Program I - zadania

Autor:
Małgorzata Piekarska

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Bezpłatne koła dla zainteresowanych, pięciodniowy bezpłatny obóz informatyczny, rozgrywki algorytmiczno – programistyczne.

WYKŁADY I WEBINARIA

Organizowane w każdym miesiącu przez przedstawicieli uczelni partnerskich , wykłady poświęcone aktualnym wyzwaniom informatyki. 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, przygotowane specjalne materiały, wsparcie mentora, wynagrodzenie za prowadzenie kół projektowych.

Projekt
„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” jest finansowany przez: