Praca Konkursowa na program i plan kształcenia z informatyki dla zespołów uczniów (kół) uzdolnionych informatycznie na I rok nauczania wraz z obudową metodyczną

Program III

Autor:
Joanna Król i Mirosław Mortka