Wykłady i Webinaria – terminarz

Webinaria i wykłady – terminarz

Wszystkie webinaria są ogólnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Wskazane poziomy orientacyjnie odnoszą się do osób, które:
Poziom podstawowy – chcą wziąć udział w zawodach I stopnia OI z sukcesem
Poziom średni – chcą wziąć udział w zawodach II stopnia OI z sukcesem
Poziom zaawansowany – chcą wziąć udział w zawodach III stopnia OI z sukcesem

Poziom podstawowy

Wyszukiwanie binarne – przeszukiwanie posortowanych list to tylko wierzchołek góry lodowej cz. 1
9.05.2020 sobota – 9.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Podstawy teorii liczb w zadaniach olimpijskich
23.05.2020 – sobota – 9.00
Dr Jan Pokorski UWr

Dobre praktyki programistyczne – dlaczego zmiennych globalnych powinno być́ jak najmniej, a funkcji jak najwięcej?
30.05.2020 – sobota – 11.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Rekurencja a iteracja
20.06.2020 – sobota – 9.00
Prof. Krzysztof Diks UW Przewodniczący KGOI

Poziom średni

Wyszukiwanie binarne 2 – zaawansowane postaci wyszukiwania binarnego oraz jak zastąpić́ nim inne znane algorytmy
16.05.2020 sobota – 9.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Algorytmy tekstowe – KMP, Manacher, KMR
30.05 2020 sobota – 9.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Przydatne tricki w programowaniu dynamicznym – ograniczanie przestrzeni poszukiwań, przekazywanie dodatkowych informacji
13.06.2020 sobota 9.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Najprostsze struktury trwałe – czego uczy nas programowanie funkcyjne
22.06.2020 godz. 17.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Poziom zaawansowany

Zaawansowane algorytmy wyszukiwania wzorców – Boyer- Moore, Aho- Corasick, automaty skończone
5.05.2020 wtorek – 17.00
Jan Kanty Milczek Deepsense.ai Dwukrotny zwycięzca OI

Programowanie obiektowe 1

19.05.2020 – wtorek – 17.00
Doc. dr Janusz Jabłonowski UW

Programowanie obiektowe 2

2.06.2020 – wtorek – 17.00
Doc. dr Janusz Jabłonowski UW

WSPARCIE DLA UCZNIÓW

Bezpłatne koła dla zainteresowanych, pięciodniowy bezpłatny obóz informatyczny, rozgrywki algorytmiczno – programistyczne.

WYKŁADY I WEBINARIA

Organizowane w każdym miesiącu przez przedstawicieli uczelni partnerskich , wykłady poświęcone aktualnym wyzwaniom informatyki. 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, przygotowane specjalne materiały, wsparcie mentora, wynagrodzenie za prowadzenie kół projektowych.

Projekt
„Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu” jest finansowany przez: