O projekcie Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu

Projekt Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu został ustanowiony na podstawie programu rządowego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029”. Projekt ten bazuje na świetnych osiągnięciach polskich uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej oraz sukcesów polskich studentów w drużynowych mistrzostwach świata uczelni wyższych.

W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukaszewicza, a projekt jest wspierany przez Uniwersytety Warszawski i Wrocławski.

Misją projektu jest wspieranie rozwoju młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują się informatyką oraz przejawiają zapał do ciężkiej pracy nad rozwojem swoich umiejętności. Udział w projekcie może wziąć każdy uczeń bez względu na miejsce zamieszkania – po spełnieniu pewnych warunków. Stawiamy na rozwój kompetencji cyfrowych z zakresu algorytmiki i programowania, kluczowych w całej informatyce.

Szczegóły wsparcia dla uczniów i nauczycieli zawarte są na odpowiednich podstronach