Harmonogram turniejów w roku szkolnym 2021/2022:

UWAGA, ZMIANA DATY! - Mistrzostwa Polski Szkół Średnich w roku 2022 odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku w gościnnych progach Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Szczegółowe informacje będą wkrótce dostępne na stronie Mistrzostw: https://mistrzostwa.solve.edu.pl/.

Turnieje polegają na napisaniu przez uczestników programów dla przygotowanych przez organizatorów zadań algorytmiczno-programistycznych, które są następnie sprawdzane w czasie rzeczywistym. Turnieje są rozgrywane indywidualnie i zespołowo. Turnieje zespołowe są przeznaczone dla drużyn składających się z trzech uczniów. Zadania turniejowe będą o różnych stopniach trudności tak, żeby każdy miał satysfakcję z ich rozwiązywaniu.

W turniejach indywidualnych uczestnicy (uczniowie) otrzymują pewną liczbę zadań do rozwiązania w czasie 2,5 godziny. Rozwiązaniem każdego zadania jest program komputerowy. Rozwiązania przesyłane są do automatycznego systemu oceniającego (tzw. sprawdzaczki). Miarą oceny jest poprawność, wydajność rozwiązania, stopień trudności zadania, czas nadesłania rozwiązania i jego bezbłędność (liczba wcześniejszych prób).

Turnieje drużynowe oparte są na podobnych zasadach. Różnice formalne polegają na tym, że uczestnikami są zespoły złożone z nie więcej niż 3 uczniów, które mają do rozwiązania kilka zadań w ciągu 3 godzin.
Wyróżniający się uczestnicy każdego turnieju są nagradzani. Po zakończeniu każdego turnieju będą omawiane rozwiązania, a uczniowie będą mieli szansę poprawy swoich błędnych rozwiązań.
Turnieje będą rozgrywane na specjalnie przeznaczonej do tego celu platformie internetowej w sposób zdalny.
Najlepsze zespoły, reprezentujące poszczególne szkoły w projekcie awansują do drużynowego konkursu finałowego, które są Mistrzostwami Polski Szkół Średnich w Programowaniu Zespołowym.
Mistrzem Polski Szkół Średnich w roku 2021 został zespół z XIV LO im. S. Staszica w Warszawie w składzie: Jakub Bachurski, Michał Stawarz, Jan Strzeszyński.

Wyniki finałów znajdują się na stronie: https://mistrzostwa.solve.edu.pl/ranking.php?r=0.

Galeria