18 CZE 2022

Kariery w informatyce – ludzie, idee, maszyny w historycznym rozwoju.

Już w najbliższy poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku, o godzinie 17, odbędzie się ostatni internetowy wykład z serii „Spotkania z informatyką”  w projekcie „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu – Uczniowie” realizowanym przez Fundację Rozwoju Informatyki w ramach ‘Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029, we współpracy z Wydziałem matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – map.org.pl. Tym razem wykład będzie dotyczył przeszłości i jej wpływu na informatyczną teraźniejszość. Wykład poprowadzi znakomity znawca tematyki – prof. dr hab. Maciej Sysło.

Zapraszamy!

Czas: 20 czerwca 2022, godz. 17
Miejsce: https://youtu.be/p0deus9ZXcY
Tytuł: Kariery w informatyce – ludzie, idee, maszyny w historycznym rozwoju.

O czym będzie: Kariera tutaj, to ślad pozostawiony przez człowieka w historii dziedziny. Opowiem o rozwoju myśli, które prowadziły do szybszych obliczeń z wykorzystaniem maszyn. Tymi maszynami dopiero ostatnio stały się komputery, ale podwaliny ich działania i wykorzystania datuje się od starożytności. Na tej historycznej osi jest wielu Polaków. Przytoczone w wystąpieniu osiągnięcia mogą stanowić inspirujące przykłady dla adeptów informatyki dzisiaj.

O prelegencie: Maciej M. Sysło, matematyk i informatyk; zainteresowania naukowe: matematyka dyskretna (teoria grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych), optymalizacja kombinatoryczna. Od połowy lat 1980’ włączył się w przygotowanie uczniów, nauczycieli i szkół na ekspansję komputerów w edukacji. Za swój największy sukces uznaje utrzymanie, wbrew tendencjom w kraju i za granicą, wydzielonych zajęć z informatyki w szkołach, a ostatnio – wprowadzenie powszechnego kształcenia informatycznego, obejmującego nauczanie informatyki i programowania wszystkich uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych. Teraz upowszechnia myślenie komputacyjne, jako uzupełnienie tradycyjnych kompetencji 3R – czytania, pisania i rachowania. Nagrodzony wieloma wyróżnieniami i grantami krajowymi i zagranicznymi. Pasjonat historii, kolekcjoner maszyn do liczenia i do pisania.

Więcej na http://mmsyslo.plhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Marek_Sysło.