06 CZE 2022

Matematyka w konkursach algorytmiczno-programistycznych – podstawy (otwarty web-kurs).

Przypominamy, że już dziś rusza otwarty web-kurs: Matematyka w konkursach algorytmiczno-programistycznych – podstawy.

Prowadzący:
dr Piotr Chrząstowski-Wachtel, Uniwersytet Warszawski,
prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski.

Miejsce: https://us02web.zoom.us/j/86268257060...

Terminy:
06 czerwca – 10 czerwca, godz. 17 – 19,
13 czerwca – 17 czerwca, godz. 17 – 19.

Tematyka:
06 czerwca: Logika dla programisty 1 (PCh),
07 czerwca: Logika dla programisty 2 (PCh),
08 czerwca: Wstęp do algorytmicznej teorii grafów (KD),
09 czerwca: Teoria mnogości dla programistów (PCh),
10 czerwca: Relacje i funkcje (PCh),
13 czerwca Indukcja matematyczna [PCh],
14 czerwca: Kombinatoryka dla algorytmików 1 (PCh),
15 czerwca: Kombinatoryka dla algorytmików 2 (PCh),
16 czerwca: Rachunek prawdopodobieństwa dla algorytmików 1 (PCh),
17 czerwca: Algorytmy grafowe (KD).

Kurs jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcieliby uporządkować podstawową wiedzę z matematyki na potrzeby prowadzenia kółka algorytmiczno-programistycznych. Mogą w nim wziąć także uczniowie, uczestnicy takich kółek.

O wykładowcach:
Dr Piotr Chrząstowski-Wachtel należy do grona najlepszych dydaktyków w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uczy przede wszystkim programowania w ujęciu algorytmicznym. Dr Chrząstowski ma także bogate doświadczenie jako nauczyciel informatyki i matematyki w szkole średniej. Uznany popularyzator nauki. Wykładowca na zajęciach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jego wychowankowie zostawali laureatami Olimpiady Informatycznej i Olimpiady Matematycznej. Związany z Olimpiadą Informatyczną od samego początku! Twórca dziesiątek zadań olimpijskich, w których zawsze łączy ciekawe rozumowanie matematyczne z nietrywialnym rozwiązaniem algorytmicznym. W edycjach XXVII – XXIX pełnił rolę lidera reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe, w tym Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.

Prof. dr hab. Krzysztof Diks jest powszechnie cenionym informatykiem, o dużych osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Od roku 1980 pracuje w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym osiągnął wszystkie szczeble kariery naukowej. Wypromował dziesiątki magistrów i dziesięciu doktorów. Jest współautorem podręcznika akademickiego z algorytmów i struktur danych oraz współautorem zbiorów zadań z zadaniami algorytmiczno-programistycznymi z zawodów organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. Krzysztof Diks jest związany z Olimpiadą Informatyczną od roku 1994, a od roku 1999 pełni nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej (w tym czasie Polacy dwukrotnie wygrywali Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną).