Środowiska programistyczne (do wyboru)
On-line
ideone.com
repl.it
Desktop
Dev c++
Codeblocks
Wprowadzenie do programowania
Obsługa środowiska programistycznego

System sprawdzający rozwiązania uczniowskie
Zmienne i typy zmiennych
(całkowity, rzeczywisty)
Tradycyjne wskaźniki (operatory new, delete i delete[])*
Typ struct*
Wejście i wyjście
(strumieniowe), formatowanie wyjścia
Operatory arytmetyczne
Biblioteka matematyczna
Instrukcja warunkowa i operatory logiczne, typ logiczny
Instrukcje iteracyjne
Synchronizacja wejścia/wyjścia strumieniowego
Testowanie programu
(przekierowanie strumienia w konsoli, wypisywanie pośrednich wyników)
Tablice statyczne jednowymiarowe
Biblioteka algorithm
(sortowanie)
Łańcuchy znaków (typ char, string, rzutowanie typów)
Funkcje, parametry funkcji, zasięg zmiennych
Funkcje rekurencyjne
Struktury danych:
stos, kolejka, vector, pair
Tablice dwuwymiarowe
Biblioteka STL*


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
portal: main2.edu.pl
Wiki Rafała Nowaka: www.rafalnowak.pl>wiki
Karol Kuczmarski, Kurs C++ od zera do gier kodera