Wsparcie nauczycieli

Warsztaty rozwojowe dla nauczycieli, którzy chcą prowadzić koła dla uczniów zainteresowanych algorytmami i programowaniem.

Przygotowane specjalne materiały: podstawa programowa dla takich zajęć oraz do wyboru różne plany i programy nauczania, każdy z obudową metodyczną.

Wsparcie mentora.

Nauczyciele biorący udział w MAP będą otrzymywali wynagrodzenie za prowadzenie kół projektowych.

Sylabus

Sylabus koła informatycznego w zakresie algorytmiki i programowania przygotowującego do startu w Olimpiadzie Informatycznej wypracowany przez zespół nauczycieli, mentorów i koordynatorów na warsztatach w grudniu 2019

Sylabus

Sylabus koła informatycznego w zakresie algorytmiki i programowania przygotowującego do startu w Olimpiadzie Informatycznej wypracowany przez zespół nauczycieli, mentorów i koordynatorów na warsztatach w grudniu 2019
SYLABUS

Autorskie programy nauczania do naszego sylabusa wykonane na konkurs ogłoszony przez projekt MAP w grudniu 2019 i nagrodzone czterema równorzędnymi nagrodami – kolejność alfabetyczna:

Autor:
Ireneusz Bujnowski

Autor:
Lech Duraj

Autor:
Joanna Król
i Mirosław Mortka

Autor:
Małgorzata Piekarska